Tiêu chí tìm kiếm
Các sản phẩm tìm thấy
Xếp theo:
HLM28V8F95
HLM28V8F95
Aspherical Design, Manual Iris Vari-Focal Lens
0 VNĐ

CAL04F12 -CAL06F12-CAL08F12-CAL12F12-CAL16F12
CAL04F12 -CAL06F12-CAL08F12-CAL12F12-CAL16F12
Vista Mono Focal Fixed Iris Lens
0 VNĐ

CADVR-04D
CADVR-04D
Full D1 High Resolution 4-Channel DVR
0 VNĐ

CADVR-08D
CADVR-08D
Full D1 High Resolution 8-Channel DVR
0 VNĐ

CADVR-16D
CADVR-16D
Full D1 High Resolution 16-Channel DVR
0 VNĐ

CADVR-16C2
CADVR-16C2
16-Channel Entry Level DVR (2 SATA HDD)
0 VNĐ

CADVR-04C1
CADVR-04C1
4-Channel Entry Level DVR (1 SATA HDD)
0 VNĐ

CADVR-08C1
CADVR-08C1
8-Channel Entry Level DVR
0 VNĐ

CADVR-16C1
CADVR-16C1
16-Channel Entry Level DVR
0 VNĐ

CABC600P(N)
CABC600P(N)
Vista 600TVL High Resolution Box Camera
0 VNĐ

CABC600P(N)B
CABC600P(N)B
600TVL High Resolution BMB™ Box Camera
0 VNĐ

CABC600P(N)BT
CABC600P(N)BT
Vista 600TVL High Resolution BMB™ TDN
0 VNĐ

CABC600P(N)T
CABC600P(N)T
Vista 600TVL High Resolution TDN
0 VNĐ

CABC600P(N)TW
CABC600P(N)TW
Vista 600TVL High Resolution WDR TDN
0 VNĐ

CABC600P(N)W
CABC600P(N)W
Vista 600TVL High Resolution WDR
0 VNĐ

CASD120P(N)TW (Indoor)
CASD120P(N)TW (Indoor)
2x High Resolution TDN WDR
0 VNĐ

CASD120P(N)TW (Outdoor)
CASD120P(N)TW (Outdoor)
12x High Resolution TDN WDR Weatherproof
0 VNĐ

CASD270P(N)T (Indoor)
CASD270P(N)T (Indoor)
27x High Resolution TDN Speed Dome
0 VNĐ

CASD270P(N)T (Outdoor)
CASD270P(N)T (Outdoor)
27x High Resolution TDN Weatherproof
0 VNĐ

CASD360P(N)TW (Indoor)
CASD360P(N)TW (Indoor)
36x High Resolution TDN WDR
0 VNĐ

CASD360P(N)TW (Outdoor)
CASD360P(N)TW (Outdoor)
36x High Resolution TDN WDR Weatherproof
0 VNĐ

 CABC600P(N)I30-40/60/80/120
CABC600P(N)I30-40/60/80/120
600TVL High Resolution IR Outdoor
0 VNĐ

Camera Quay , Quét
Camera Quay , Quét
HSPT-120
0 VNĐ


Camera Bán Cầu Hồng Ngoại
Camera Bán Cầu Hồng Ngoại
350PI-V (New)
0 VNĐ

Camera Bán Cầu Hồng Ngoại
Camera Bán Cầu Hồng Ngoại
VDC-350PIV-V (New)
0 VNĐ

Camera Thân Hồng Ngoại
Camera Thân Hồng Ngoại
VBC-800PI50-WC (New)
0 VNĐ

Camera Thân Hồng Ngoại
Camera Thân Hồng Ngoại
VBC-800PI30-WC (New)
0 VNĐ

HSDH-C101-ICL
HSDH-C101-ICL
Indoor ceiling bracket for mini speed dome camera
0 VNĐ

 CAZC250PT
CAZC250PT
25X optical zoom lens
0 VNĐ

Camera Thân Hồng Ngoại
Camera Thân Hồng Ngoại
VBC-800PI
0 VNĐ